Kvalité

Service
För oss är det viktigt att du som kund ska kunna bli nöjd med de installationer vi utför för din räkning. När vi åtar oss att utföra ett arbete är vår målsättning att ha korta led-tider och att vi håller utsatta tider. Våra medarbetare ska möta dig som kund på ett professionellt och trevligt sätt och utföra sitt jobb utan fördröjning. Det är en del i det som vi ser som god service.

Kvalitet
Vi arbetar enbart med godkända kvalitetsprodukter och har alltid våra kunders, likväl som vår egen, säkerhet i fokus. För att detta ska vara möjligt fortbildar vi oss kontinuerligt och följer naturligtvis alltid gällande lagstiftning och rekommendationer.

Garantier
På samtliga arbeten som vi utför lämnar vi självklart garantier.

Kvalitetspolicy

Åkersberga Elektriska AB skall leverera tjänster & produkter som uppfyller våra kunders krav & förväntningar. Vid varje möte/samtal med kund skall vår ambition vara att skapa en långsiktig relation.

Detta innebär att:
➢ Vi skall säkerställa att vi förstår kundens behov samt genom lyhördhet och kontinuerlig dialog med kunden, anpassa stödets innehåll och omfattning.
➢ Våra medarbetare är kompetenta och inser att varje prestation har betydelse för den totala kvalitén.
➢ Medarbetarna kontinuerligt vidareutvecklar sig inom företagets kompetensområden.
➢ Medarbetarna har tillgång till effektiva redskap i form av nödvändiga verktyg och metoder.
➢ Vår verksamhet präglas av ett ärligt och seriöst uppträdande.
➢ Vi har fastställda och mätbara kvalitetsmål vilka regelbundet följs upp och revideras.
➢ Genom att ständigt förbättra verksamhetssystemet anpassar vi verksamheten så att vi kan öka kundtillfredsställelsen.
➢ Kvalitetssystemet som tillämpas inom företaget skall uppfylla krav i enlighet med ISO 9001.

Fastställd 2012-01-13
Företagsledning Åkersberga Elektriska AB

MILJÖDIPLOMERAD ELEKTRIKER

Vi är miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas som baserar sig på de fem grundelementen i ISO 14001.

SÖKER DU EN BRA EL-KONTAKT?

Åkersberga Elektriska AB
Rallarvägen 11
184 40 Åkersberga

Mobil : 070 – 835 38 93
Mail : elservice@e3k.se

Kontaktformulär

TIPS ROT-AVDRAG!

Vi hjälper gärna fastighetsägare och bostadsrättsinnehavare att ansöka om ROT-avdrag. Processen går smidigare om du vid första kontakten med oss uppger korrekta uppgifter. Vi behöver personnummer för den sökande och fastighetsbeteckning/br-föreningens org.nr där arbetet ska utföras. Viktigt är att den sökande står som ägare/innehavare. För fullständig information läs mer på Skatteverkets hemsida som finns i slutet på denna sida.